obrazek niedostępny
obrazek niedostępny
obrazek niedostępnyobrazek niedostępnyobrazek niedostępnyobrazek niedostępnyobrazek niedostępnyobrazek niedostępnyobrazek niedostępny
obrazek niedostępny
obrazek niedostępny
obrazek niedostępny
obrazek nioedostępny
SPRZĘT WIERTNICZY
 • Urządzenie wiertnicze H-25S na samochodzie Mercedes Unimog U90
 • Urządzenie wiertnicze WH-015 na samochodzie UAZ
 • Osprzęt wiertniczy do wierceń ręcznych i mechaniczno-obrotowych we wszystkich rodzajach gruntów
 • Próbniki do prób NNS z gruntów spoistych - Aparat Koersta
 • Sondy badawcze SL, PSO-1, SD-50

LABORATORIUM
Wyposażenie laboratorium mechaniki gruntów zgodne jest z wymaganiami Polskich Norm.
Wykonujemy m.in. badania:
 • Podstawowych parametrów fizyko-mechanicznych: Wn, Wp, IL, p
 • Wskaznika piaskowego
 • Wspólczynnika filtracji metodą stalego gradientu oraz metodą wydatku
 • Wytrzymałości gruntów na ścinanie w warunkach trójosiowego ściskania
 • Wskaźnika pęcznienia
 • Ogólnego składu chemicznego wody
 • Agresywności wody względem konstrukcji budowlanych z betonu

PRACOWNIA GEOLOGICZNA
Posiadamy sprzęt komputerowy wraz z bogatym osprzętem poligraficznym. Pracujemy na programach geologicznych wykonanych na nasze zamówienie, działających w środowisku Autodesk Autocad. Wykorzystując bazę danych wykonuje on wykresy sondowań, metryki otworów oraz przekroje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.